Kompost
utrustningKällsorterings-
utrustningAlternativa
toaletterTjänsterHär hittar
du ossÖverjärva Gård, Magasinet, 170 68 Solna
Tel 08-655 0750, Fax 08-655 0810

info@kompostcenter.se


Att välja toalett
Utedass eller torrtoalett
Urinseparerande toaletter
Förmultningstoalett
Sidotransporterande system
Snålspolande toaletter
Förbrännings- och frystoalett
Avloppsinfiltration
Minireningsverk

Snålspolande toaletter

Prisuppgifter inkluderar moms, fritt butiken i Solna. Frakt kan ordnas över hela landet.


Clearvac Duo 

 
Clearvac Uno
 
Eko-vac

Direktvakumsystem. Toalettstol i porslin med urinsortering. Toaletten står i förbindelse med en vakuumenhet. Rörlängden kan vara upp till 25 meter och inga särskilda lutningsförhållanden erfordras. Direktvakuum innebär att vakuumet tillskapas i den stund det behövs dvs inom en sekund från det man trycker på spolknappen. Vakuumenheten kan placeras på en tank, biokammare eller annat uppsamlingskärl.

I Eko-vac kan man välja mellan två olika toalettstolar, med eller utan urinsortering. I Clearvac Duo har man möjlighet att avskilja urinen med självfall till separat urintank för att sedan kunna användas i bevattningen av den egna tomten.

Pris: från ca 18.750 SEK

Eco-flush

Snålspolande, urinseparerande toalett i porslin. Kombinationen av snålspolning och urinsortering ger en stor minskning av vattenförbrukningen. Spolmängden i den stora spolningen är 3 liter och den mindre är 0,5 liter.

Mått: H 760 mm x B 380 mm x D 560 mm.

Pris: 5.800 SEK