Kompost
utrustningKällsorterings-
utrustningAlternativa
toaletterTjänsterHär hittar
du ossÖverjärva Gård, Magasinet, 170 68 Solna
Tel 08-655 0750, Fax 08-655 0810

info@kompostcenter.se

Källsortering

För att minska din andel av sopberget kan du sortera din sopor i olika fraktioner för återanvändning eller återvinning. Med enkel och praktisk utrustning underlättas sorteringen av avfallet både hemma och på arbetet. Vi för ett brett sortiment av kärl mm för olika användningsområden och utrymmen. Vi har också dekaler och affischer för märkning av sorteringskärl.

Miljörum/soprum. Vi kan hjälpa till med att ta fram miljöhus i olika material och utföranden, liksom att utrusta husen med kärl för uppsamling av utsorterat material och sopor.


Välj:

Sortering i hemmet.
Sortering på arbetet.
Dekaler, affischer


Så här kan du sortera ditt avfall.

Del av avfallet Lämnas till:
Färgat och ofärgat glas
Hårdplast
Mjuk plast - inte i alla kommuner
Metall
Kartong och wellpapp
Förpackningsinsamlingen
Tidnings- och journalpapper Pappersinsamlingen
Returglas för öl och läsk
PET - flaskor som återvinns
PET - flaskor som återfylls
Aluminium-burkar
Livsmedelsbutiken
Batterier - OBS! alla typer av batterier I butiker som säljer batterier och på andra platser som du kan få information om från kommunen.
Organiskt material/kompostbart Till komposten
Miljöfarligt avfall Miljöstationen
El-avfall Vanligen kommunens mottagningsstationer
Det som blir kvar. Den kommunala sophämtningen