Kompost
utrustningKällsorterings-
utrustningAlternativa
toaletterTjänsterHär hittar
du ossÖverjärva Gård, Magasinet, 170 68 Solna
Tel 08-655 0750, Fax 08-655 0810

info@kompostcenter.seTjänster

Vi kan ge den hjälp du behöver när det gäller källsortering, kompostering och alternativa toaletter. Vi gör det både före och efter att du köpt din utrustning.

Innan du köper din utrustning:

Rådgivning: Hos oss kan du få den rådgivning du behöver när du köper din utrustning

Utredningar: För flerbostadshus, skolor, storkök, kursgårdar mm där det är fråga om källsortering och kompostering av större mängder kan vi ge mer omfattande utredningshjälp. Vi kan t ex ge hjälp att:

  • uppskatta sopmängder och sopornas sammansättning.
  • uppskatta hur sophanteringen kan förändras genom källsorterning och kompostering.
  • ge förslag om möjliga källsorterings- och kompostlösningar.
  • beräkna de ekonomiska effekterna av detta.

När du har köpt din utrustning:

Fortlöpande rådgivning: Vi ger dig den uppbackning du behöver per telefon. Om det inte skulle vara tillräckligt kan vi även göra platsbesök.

Service: Vi åtar oss allt från enstaka serviceåtgärder till mer omfattande och fortlöpande serviceåtaganden. Exempel på serviceåtgärder är felavhjälpning, tömning och teknisk service

Utbildning och information:

Vi kan skräddarsy utbildning och information efter behov. Det kan vara fråga om föreläsningar, studiebesök, kurser mm.

Utvecklingsprojekt:

Vi kan medverka till utveckling eller anpassning av komposter eller annan utrustning för speciella ändamål och förändring av sophämtningssystem och rutiner.