Kompost
utrustning



Källsorterings-
utrustning



Alternativa
toaletter



Tjänster



Här hittar
du oss



Överjärva Gård, Magasinet, 170 68 Solna
Tel 08-655 0750, Fax 08-655 0810

info@kompostcenter.se


Att välja toalett
Utedass eller torrtoalett
Urinseparerande toaletter
Förmultningstoalett
Sidotransporterande system
Snålspolande toaletter
Förbrännings- och frystoalett
Avloppsinfiltration
Minireningsverk

Avloppsinfiltration

Prisuppgifter inkluderar moms, fritt butiken i Solna. Frakt kan ordnas över hela landet.

IN-DRÄN®

Renings- och infiltrationsbädd för avloppsvatten. Systemet bygger på en standardmodul som sammanfogas i serier om 6 till 8 moduler beroende på kapacitet och markens beskaffenhet mm. Systemet är välkänt och beprövat och föreskrivs ofta av kommunerna. Fördelarna mot en sedvanlig infiltrationsanläggning är bättre rening och att den fordrar betydligt mindre uppgrävningsyta och därmed mindre återfyllnadsmassor i form av grus etc.

Pris: Kontakta oss för kostnadsberäkning.

IN-DRÄN® är ett registrerat varumärke tillhörande FANN VA-teknik AB.
 

WM-filtret

Renings och infiltrationsbädd för avloppsvatten. Systemet bygger på en standardmodul som sammanfogas i serier om 10 till 14 moduler. Beroende på kapacitet och markens beskaffenhet mm. Fördelarna mot en sedvanlig infiltrationsanläggning är bättre rening och att den fordrar betydligt mindre uppgrävningsyta och därmed mindre återfyllnadsmassor i form av grus etc. Finns även i inneslutet utförande.


Pris: Kontakta oss för kostnadsberäkning.
 

Slamavskiljare SA 900

Slamavskiljare för BDT-vatten. Tillverkad i polyeten. Kompakt modell med lågt nergrävningsdjup. Förhöjningsstos finns som tillbehör mm.
Mått: H 850 mm x B 1.200 mm x L 1.600 mm.

Pris: Kontakta oss för kostnadsberäkning.

Slamavskiljare för kl- och BDT-vatten samt slutna tankar finns i flera utföranden. Kontakta oss för ytterligare information.

Tillverkad av FANN VA-teknik AB.